Porta Certificaat
Organisatie
Stichting Porta
Thema van de campagne
Bedanking van de beste donateurs

In het voorjaar sturen veel verenigingen het fiscaal attest naar de donateurs die hier recht op hebben. Stichting Porta kon dit document in maart 2019 nog niet uitreiken – intussen is dat wel het geval – maar ze wilden hun donateurs toch een teken van erkentelijkheid bezorgen. Niet in de vorm van een belastingvermindering, maar door middel van een speciaal certificaat: de ‘Akte van Warme Affectie’ met de naam van de donateur.

Zowel het antwoordpercentage als de gemiddelde gift van deze mailing lagen hoger dan normaal voor Stichting Porta. Dit succes leert ons dat de donateur zich graag speciaal, uniek en gewaardeerd voelt.

Contacteer ons